Afdelingen Veilig Verkeer Nederland

District Flevoland

 

De provincie Flevoland telt 6 gemeenten, waarvan momenteel 4 gemeenten een VVN afdeling hebben: Almere, Lelystad, Urk en Noordoostpolder. In Zeewolde is een werkgroep actief. Geprobeerd wordt om in Dronten en Zeewolde een afdeling op te richten. Voor de activiteiten van de afdelingen verwijzen we naar de sites van de afdelingen:

 

Naam afdeling/werkgroep met link naar website, facebook indien beschikbaar

Almere

 

Lelystad

 
Noordoostpolder 

Urk

 
Zeewolde